Colegiul Economic, partener într-un proiect Erasmus

Games Without Barriers, este numele proiectului Erasmus KA202 -007450 Vet care a așezat pe harta acestor tipuri  de proiecte ERASMUS+ și Colegiul Economic Gheorghe Dragos’.

Începând cu 1 octombrie 2019, Colegiul Economic este partener într-un proiect Erasmus care țintește instruirea profesorilor și elevilor în vederea înlesnirii turismului pentru persoanele cu nevoi speciale.

Proiectul se desfășoară pe parcursul a 30 de luni și are ca scop realizarea a 4 module de învățare  pe tema turismului accesibil pentru toți. Aceste module vor fi  implementate  de către unitățile de învățământ  în curricula școlii pentru a familiariza elevii cu aplicarea procedeelor specifice necesare turiștilor cu nevoi speciale.

Ce are în plus acest proiect față de alte proiecte Erasmus Vet?

Pe parcursul celor 3 mobilități cu elevii, profesorii instruiți dinainte vor avea la îndemână o aplicație de telefon, tip joc pentru a ușura transmiterea cunoștințelor și procedeelor necesare pentrua înlesnirea călătoriilor persoanelor cu nevoi speciale.

Participarea elevilor și profesorilor de la Colegiul Economic  la acest proiect îi va ajuta să dobândească cunoștințe și abilități care să-i ajute să abordeze turiștii cu dizabilități asemenea personalului horeca din țările occidentale.

Mai multe detalii despre proiect se pot afla pe site-ul  www.gameswithoutbarriers.com sau la profesorii responsabili cu implementarea acestuia la nivelul Colegiului Economic:Vasile Bogdana și Tămaș Monica.

Game-based learning in initial VET for Accessible Tourism” under the ERASMUS + programme (Grant Agreement n. 2019-1-IT01-KA202-007450           

Share Button