Instituția Prefectului Județului Maramureș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminata a funcțiilor publice de execuție, vacante,din cadrul Serviciului verificarea legalității, aplicarea actelor normative și contencios administrativ după cum urmează:

  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani – consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 6 februarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 18 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Share Button