Astăzi, vineri, la prima oră  Consiliului Regional Transcarpatic a aprobat principalul document financiar al regiunii Transcarpatia pentru anul următor.

Conform notei explicative a documentului, suma resurselor fondului general al bugetului regional pentru 2020 este proiectată în valoare de 1 879 037,1 mii grivne , din care: subvențiile  de bază în valoare de 231 813,7 mii grivne, subvențiile  suplimentare  de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea impozitelor  de la bugetul de stat pentru întreținerea instituțiilor de învățământ și asistență medicală în valoare de 363 792,4 mii grivne, subvenții de la bugetul de stat în sumă de 455 939,3 mii grivne, impozite, taxe și alte venituri în valoare de 827 491 , 7 mii grivne.

Volumul resurselor fondului special al bugetului regional pentru 2020 este proiectat în valoare de 425 682,2 mii UAH, din care: subvenții de la bugetul de stat în sumă de 357 595,5 mii UAH, taxe, impozite  și alte venituri în valoare de 68 086,7 mii grivne.

 Cheltuieli bugetare regionale. Calculul cheltuielilor bugetului regional s-a făcut pe baza Codului bugetar al Ucrainei, în corespundere cu amendamentele  dn , Legea Ucrainei „Cu privire la bugetul de stat pe 2020”, ținând cont de salariul minim pe țară de 4.623 grivne (până în 2019 va crește cu 13,2%); nivelul  salariului angajaților și categoria tarifară ETS –  2102 grivne  (creștere față de 2019 – 9,4%); indicele prețurilor de consum (comparative perioada decembrie-decembrie a anului precedent) – 106,0 la sută.

Cheltuielile totale ale bugetului regional  pentru 2020 sunt estimate la 2 290 573,5 mii UAH (fond general – 1 703 351,1 mii UAH, fond special – 587 222,4 mii UAH), dintre care 408 660,2 mii UAH – transferuri către alte bugete.

Share Button