Acordul a fost semnat în timpul vizitei delegației regiunii Prešov în Transcarpatia . Documentul a fost semnat de președintele Consiliului regional Transcarpatia, Volodymyr Chubirko, și de vicepreședintele regiunii autonome Prešov, Stefan Bilyak.

Obiectul acordului este dezvoltarea cooperării în domeniile industriei, agriculturii, transporturilor și comerțului, științei și cercetării, educației și sportului, sănătății, culturii și artei, dezvoltării turismului, protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, precum și cooperarea între administrațiile locale la nivel regional și local.

Acordul pune un accent deosebit pe cooperarea transfrontalieră și pe facilitarea atragerii de asistență tehnică internațională din fondurile UE și din alte surse externe pentru dezvoltarea zonelor de frontieră.

Potrivit acordului, părțile inițiază, de asemenea, dezvoltarea și implementarea de proiecte comune în cadrul programului de cooperare transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, sprijină participarea activă a ambelor regiuni la Strategia UE pentru regiunea Dunării, la Strategia Carpatică și la alte programe UE care vor contribui la integrarea europeană a Ucrainei.

Share Button