,,Decizii corecte și comportamente de risc”

Proiectul ,,Decizii corecte și comportamente de risc” inițiat de către Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, prin Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității continuă a fi implementat  și în acest școlar în unitățile de învățământ sătmărene,  fiind axat pe prioritatea prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor.

Având ca și scopreducerea riscului de implicare a tinerilor în săvârșirea unor fapte de delincvență juvenilă axate pe comportamentele de bullying/cyberbulliyng și consumul de substanțe interzise, proiectul s-a bucurat de un real succes în unitățile școlare sătmărene, atât din ciclul gimnazial, cât și din ciclul liceal.

La solicitarea directorilor și a profesorilor consilieri școlari, precum și la solicitarea Comisiei pentru Prevenirea Violenței în Școli, constituită la nivelul fiecărei unități de învățământ, ofițerul de poliție din structura prevenire s-a întâlnit, într-un cadru care respecta măsurile SARS COV 2, cu elevii Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuși” Satu Mare, Liceul Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu” Satu Mare, Liceul Tehnologic ,,UNIO – TRAIAN VUIA” Satu Mare, Liceului Tehnologic Supur, Colegiului Economic ,,Gheorghe Dragoș ” Satu Mare, dar și cu elevii de gimnaziu din cadrul Școlii Gimnaziale ..Ion Creangă” Satu Mare.

Prin intermediul filmelor tematice prezentate, adaptat particularităților de vârstă  ale beneficiarilor, făcându-se apel la experiența lor de viață personală sau a prietenilor/cunoscuților,  se aduc în prim plan, în sesiuni diferite,  mărturii ale unor tineri care au fost victime ale bullying-ului, respectiv cyberbulliyng-ului.

Pornind de la aceste mărturii, de la exemplele prezentate de tineri,  prin discuții interactive, sunt abordate cauzele care stau la baza comportamentelor de bullying/ cyberbullying , consecințele dramatice cu valențe negative în dezvoltarea fizică, psihică, emoțională  a tinerilor, dar, mai ales, măsurile preventive, la ce anume poți apela, la ce persoane. instituții, ong-uri poți cere sprijin, suport, consiliere, cum anume trebuie procedat în asemenea situații pentru a fi în siguranță.

Mesajele preventive sunt prezentate sub forma unor îndemnuri de către protagoniștii filmelor tematice, aflate în postura de victime, care, în final,  apelează la autoritățile competente în măsură să ofere ajutor și soluții  în  rezolvarea situațiilor problematice.

Lucrând în echipă, ȘCOALA _ FAMILIA _ POLIȚIA, prin implementarea acestui proiect preventiv, se dorește informarea, sensibilizarea tinerilor față de riscurile adoptării unui comportament de bullying /cyberbullying mai ales în școală, dar și transmiterea unor mesaje preventive, a unor soluții ce stau la îndemâna oricărei persoane în situații de conflict, în situații problematice, fără a recurge la violență, sub toate aspectele ei, fără a ne face singuri dreptate și,  mai ales, fără a adopta comportamente de bullying.

Share Button