DSC_0128

Azi, 30 iulie, Societatea Carpatină Ardeleană, a organizat o nouă consultare publică privind Planul de management al Ariilor Naturale Protejate „Râul Tur”. Evenimentul se înscrie în programul de activități din cadrul proiectului „Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de pe cursul inferior al râului Tur”, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională din Axa prioritară 4: „Implementarea resurselor adecvate de management pentru protecția naturii”.

Beneficiarii acestui proiect sunt Societatea Carpatină Ardeleană și Agenția pentru Protecția Mediului.

Au participat la această consultare publică factorii interesați din proiect: reprezentanți ai instituțiilor publice deconcentrate: APM Satu Mare, Apele Române Satu Mare, Poliția de Frontieră, Inspectoratul de Poliție Județean, Garda de mediu, A.P.I.A., reprezentanți ai Consiliului Județean, Instituției Prefectului, primari și reprezentanți din localitățile: Micula, Agriș, Gherța Mică, Turulung, Adrian și Livada.

Chiar de la început, organizatorii au dorit să discute punctual asupra Planului de management al Ariilor Protejate din zona Tur, dar cei prezenți au avut mai degrabă întrebări și nemulțumiri, nu neapărat pe marginea temei ci pe modul cum Societatea comunică cu reprezentanții locali și alți factori implicați.

Printre nemulțumiți s-a remarcat reprezentantul localității Adrian, care aducea reproșuri referitoare la modul în care Societatea Carpatină a stabilit limitele ariei protejate în această așezare rurală, solicitând rectificarea acesteia. Aici localnicii sunt nemulțumită, nu doar de faptul că cimitirul comunității și terenuri intravilane sunt cuprinse în cadrul acestor limite de arie protejată, ci și de taxele stabilite de cei de la Societatea Carpatină, sau pentru că nu au fost consultați. De asemenea, reprezentantul Poliției de Frontieră și-a exprimat părerea, precizând că limitele acestor arii de protejare naturale nu pot să se suprapună cu fâșia de graniță care este în spațiul public, aflată sub jurisdicția poliției de frontieră.

În replică, președintele Societății Carpatine Ardelene, Mark Nagy Janos a răspuns punctual întrebărilor primite, justificând că delimitarea limitelor ariei protejate precum și taxele specifice sunt conforme cu hotărârile Guvernului României și legilor statului.

În cele din urmă s-a reușit dezbaterea publică de către cei prezenți a Planului de management, care în luna decembrie 2013 va fi supus aprobării la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, urmând să aibă valoare de lege.

Ce este Planul de Management?

Planul de management se referă la cele 4 arii protejate declarate prin acte normative, încadrate în trei categorii de arii naturale protejate, conform prevederilor legii 49/2011 pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului, nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Ariile Naturale  Protejate  „Râul Tur” sunt arii protejate de interes național și European fiind declarate pe o suprafață totală de 20.521 ha, conform legislației românești și a Uniunii Europene. În Ariile Naturale Protejate „Râul Tur” sunt cuprinse unitățile teritorial administrative: Agriș, Călinești – Oaș, Halmeu, Lazuri, Livada, Gherța Mică, Medieșu Aurit, Micula, Orașu Nou, Porumbești, Turț, Turulung și Satu Mare.

Planul de management al Ariilor Protejate „Râul Tur” va deveni documentul care va reglementa activitățile din această zonă, astfel încât impactul naturii să fie minim. În baza acestui document, administratorii ariilor protejate, în colaborare cu autoritățile și managerii principalelor resurse naturale vor căuta soluții pentru ca investițiile și programele permise să fie durabile, iar pentru eventualele restricții să se acorde plăți compensatorii.

DSC_0127 DSC_0131

Share Button

By admin