Parohia Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Municipiul Satu Mare, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului “Restaurarea și reabilitarea Catedralei ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului”, cod SMIS 117697.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural. Data de începere a contractului de finanțare a fost 9 noiembrie 2017.

Proiectul a fost implementat în perioada 9 noiembrie 2017 – 30 noiembrie 2019, a avut valoarea totală de 3.275.683,08 lei și a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 3.184.384,73 lei, din care 2.706.727,02 lei finațare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 477.657,71 lei finațare nerambursabilă din bugetul național. Obiectivul general al proiectului a fost valorificarea durabilă a Catedralei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” în vederea creșterii atractivității turistice la nivel local și regional.

Ca urmare a implementării proiectului se așteaptă o creștere a numărului de vizitatori ai edificiului de cult cu minim 8%/an, cu impact asupra dezvoltării turismului la nivel local.

 Catedrala Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” este un edificiu religios, reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, înscris în lista monumentelor din județul Satu Mare sub codul: SM-II-m-B-05226. Au fost realizate lucrări de protejare, conservare şi de punere în valoare a valenţelor arhitecturale, prin restaurarea şi reabilitarea faţadelor, soclului, înlocuirea învelitorii, restaurarea împrejmuirilor, refacerea unor instalaţii, construirea unui grup sanitar nou, înfiinţarea unui muzeu pentru expunerea obiectelor din patrimoniul catedralei cu valoare istorică şi artistică şi amenajarea peisagistică a curţii.

Prin proiect au fost create și facilități de acces și vizitare pentru persoanele cu dizabilități, s-a realizat digitizarea catedralei pentru introducerea în Biblioteca Digitală a României, componenta românească a Bibliotecii Digitale Europene și a fost implementat un plan de marketing.

Share Button