Prefectul Darius Filip a condus şedinţa Colegiului Prefectural desfăşurată azi, 23.04.2019 în Sala Mică a Palatului Administrativ, pe ordinea de zi fiind fixate două informări susţinute de Direcţia Silvică Satu Mare respectiv Instituţia Prefectului Judeţul Satu Mare.

Marcel Forţiu, directorul instituţiei care gestionează fondul forestier de stat în judeţ, şi-a început prezentarea cu un apel –  „A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul omenirii” , mesaj menit să conştientizăm echilibrul fragil în care se găseşte în acest moment Pământul. În continuare a prezentat realizările Direcţiei în anul 2018 precum şi activităţile desfăşurate în anul 2019, în special privind împăduririle executate pe o suprafaţă de peste 106 hectare, din care 86 realizate prin lucrări specifice pentru regenerare naturală şi 20 de hectare prin regenerare artificială.  La finalul intervenţiei, a prezentat o noutate legislativă, respectiv publicarea Procedurii privind preluarea în pază a suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 de hectare inclusiv, aparţinând persoanelor fizice şi juridice, din 01.04.2019. Prin aceasta, se reglementează etapele necesare preluării în pază a fondului forestier pentru care nu există administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietari cunoscuţi sau cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorală, respectiv cu proprietari persoane fizice sau juridice care nu pot face dovada proprietăţii cu acte.

Raportul privind realizarea Programului de dezvoltare economico-socială la nivelul județului Satu Mare în anul 2018 a fost prezentat de Ramona Antonescu, şef serviciu în cadrul Instituţiei Prefectului. Acesta reprezintă o sinteză a principalelor acţiuni şi activităţi desfăşurate de instituţiile deconcentrate ale ministerelor, în vederea implementării Programului de Guvernare la nivelul  judeţului  Satu Mare.  

 

Share Button