concursÎn vederea recunoaşterii, finanţării şi susţinerii tinerelor talente din zona Careiului instituie premiul „Maturus 2017”, care constă dintr-o sponsorizare unică pe care o pot obţine doi absolvenţi ai promoţiei 2017, unul de la secţia română şi unul de la secţia maghiară, care s-au remarcat prin cunoştinţe şi activităţi extraşcolare deosebite: în domeniul culturii, artelor, tineri care dau dovadă de talent şi de o pregătire deosebită, în special în domeniul creaţiei (nu neapărat în sfera artelor). Cei doi câştigători vor fi recompensaţi cu câte o sponsorizare în valoare de 1.000 RON, pe care câştigătorii o vor folosi în cursul anului 2018 în vederea finanţării studiilor şi dezvoltării talentelor şi capacităţilor lor. Sponsorizarea va fi obţinută de cei care vor reuşi să demonstreze performanţe deosebite în modul cel mai convingător. Pe lângă aprecierea multilateralităţii se va pune accent deosebit pe seriozitatea şi calitatea performanţelor. Nu se vor acorda locurile doi şi trei. Participanţii nu trebuie să se pregătească în mod deosebit pentru această competiţie. Maturus doreşte să recompenseze cunoştinţele acumulate până în prezent şi consecvenţa în folosirea în mod util a timpului liber pentru autoeducare.

Condiţii de participare

  1. Pentru această sponsorizare pot candida elevii claselor a XII-a din liceele oraşului Carei, oricâţi dintr-o clasă. Candidatul trebuie să se prezinte personal la conducerea Fundaţiei cel târziu până în 16 martie 2017.
  2. Până în 5 iunie 2017, ora 1800 concurenţii vor depune la conducerea Fundaţiei lucrarea scrisă de ei. Aceasta trebuie să cuprindă:

–  datele personale ale candidatului;

–  4 fotografii color, tip paşaport (4cm x 5cm);

–  date despre efectuarea studiilor (începând de la grădiniţă până la terminarea liceului, specificând educatoarele, învăţătorii şi diriginţii);

–  o prezentare detaliată eventual în mod cronologic a activităţii deosebite pe care o desfăşoară, a rezultatelor obţinute (vor fi numite persoanele, care vor putea confirma aceste rezultate). Va fi apreciat tânărul, care s-a afirmat în mai multe domenii, care a realizat o prezentare cu aspectul cel mai îngrijit, în stil unic şi cu ortografie impecabilă, care demonstrează o cultură generală deosebită sau cel care cunoaşte la un nivel avansat una sau mai multe limbi străine;

–  aprecieri în scris, date de persoanele de referinţă;

–  recomandări din partea dirigintelui şi a directorului şcolii, cu justificări scurte, de o propoziţie.

Candidaţii pot scrie această autobiografie în limba aleasă dorită de ei, dar ţinând cont de membrii din străinătate a juriului, în plus este obligatorie anexarea unui rezumat (min. 1 pag., max. 3. pag.) în limba maghiară/română şi într-o limbă străină aleasă. Forma şi volumul lucrării trebuie să respecte prevederile date de fundaţie.

Jurizarea

Jurizarea va avea loc în cursul anului 2017, după examenul de bacalaureat pe baza evaluării lucrărilor depuse şi a unui colocviu cu membrii juriului (asemănător cu un interviu pentru obţinerea unui loc de muncă), colocviu, care nu necesită o pregătire prealabilă. Participarea la această evaluare finală se va admite numai pe baza unei adeverinţe oficiale, care să confirme promovarea examenelor de bacalaureat.

Observaţii

Fundaţia îşi rezervă dreptul, de a nu acorda sponsorizările în lipsa calităţilor remarcabile respectiv de a descalifica candidatul în cazul absenţei nemotivate a acestuia de la evaluarea finală. Juriul ales de către Fundaţia Say-Yes va fi format din persoane competente. Candidaţii vor accepta decizia juriului, care este definitivă şi incontestabilă. Candidaţii vor accepta totodată eventuala publicitate legată de concurs (presa şi mass-media), de fiecare dată cu acordul Fundaţiei Say-Yes.

Share Button