Deputații Radei regionale Transcarpatia au vizitat raionul Rahiv, unde s-au întâlnit cu reprezentanții  organelor autoguvernării locale ale raionului, antreprenoriatului și comunității.

Scopul vizitei a fost de a discuta problema participării Transcarpatiei la proiectele Asociației Autoguvernării Locale „Euroregiunea Carpatică – Ucraina”, cofinanțată din resursele Uniunii Europene.

Raionul Rahiv are cinci circumscripții, din care numai doi deputați au fost aleși în consiliul regional. Deci, consilierii regionali au venit să examineze în detaliu cele mai stringente  probleme, de care se preocupă cel mai mult locuitorii acestui raion-unicat și să găsească modalități de a le soluționa.

În timpul vizitei au fost discutate problemele urgente, cu care se confruntă raionul Rahiv. În special, starea  drumurilor de importanță de stat Mucacevo – Rogatyn, cât și a  drumurilor locale, precum și problema utilizării gunoiului și a colectării lui  separat, gestionarea  pădurilor, asigurarea cu lemne de foc, stabilitatea aprovizionării cu energie electrică etc.

Apoi, deputații au vizitat întreprinderea VGSM(Fabrica de mobilă). Aici, deputații au discutat problemele de asigurare a unității industriale cu  materii prime, problema remunerării muncitorilor și exodul  forței de muncă profesioniste în țările UE pentru  salarii mai mari, precum și posibilitatea participării Rahovului și Transcarpatiei în ansamblu la programele de granturi ale Uniunii Europene.

De asemenea, au fost revizuite obiectele la  care Consiliul Regional Transcarpatia a alocat fonduri, în special, înlocuirea ferestrelor în școala medie general  №1 din orășelul de frontieră  Velykyi Bychkiv.

Share Button