Pentru a curăța râurile Transcarpatiei de acumulările pe termen lung de deșeuri menajere și industriale, se propune construcția în regiune a unei rețele  de mini- fabrici cu un ciclu complet de reciclare pe teritoriul stațiilor de epurare. Despre aceasta, cu referire la informații analitice la materialele din proiectul strategiei regionale de dezvoltare a regiunii Transcarpatia  pe perioada 2021-2027, scrie publicația  Agronews.

Râurile Transcarpatiei sunt poluate cu substanțe organice și obiecte periculoase. S-a  schimbat morfologia albilor râurilor, țărmurilor, suprafețelor inundabile  și regimului apei. O problemă majoră pentru râurile din regiune este poluarea cu deșeuri menajere solide  și apariția  de specii invazive  de pești, animale și plante (ratan, somon  american, bas, etc.), scriu analiștii proiectului.

Primele probleme enumerate sunt specifice pentru spațiul dunărean, ultimele două – pentru partea ucraineană a bazinului râului Tisa. Râurile Tisa și Tereblea, secțiunile mijlocii și inferioare ale râurilor Borzhava, Teresva, Latorica și Uj de acum nu corespund  cerințelor unei stări ecologice satisfăcătoare.

Pentru a rezolva această problemă, în cadrul Programului „Conservarea ecosistemului pe Valea râului Tisa pe  teritoriile de frontieră ale Ucrainei, Ungariei, României și Slovaciei”, dezvoltat de Asociația Organelor de Autogestiune  Locală, în Transcarpatia se prevede să fie implementate  proiecte pentru construcția de noi stații de epurare a apelor uzate în sate și  orășele  și reciclarea deșeurilor solide menajere.

Construcția de mini-fabrici pentru prelucrarea deșeurilor solide menajere cu un ciclu complet de tratament pe teritoriul stațiilor de epurare  va facilita lichidarea  depozitelor și a gunoiștilor  haotice  prin prelucrarea conținutului lor la uzină cu recuperarea ulterioară  a terenurilor.

De asemenea, este planificat să se construiască întreprinderi conexe  (uscarea lemnului, fructelor, darurilor pădurii, plantelor medicinale ) și pentru sere, precum și posibilitatea reutilizării apelor uzate tratate pentru necesitățile localităților  și  agriculturii.

Share Button