Serviciul Frontierei de Stat a explicat că în timpul legii marțiale, copiii vor putea pleca în străinătate pentru întreținerea sănătății  și recreere numai cu acordul Serviciului Social Național. Totodată, nu mai este necesară legalizarea documentelor la notar.

Controlul la frontieră se efectuează cu prezentarea documentelor:

acordul Serviciului National Social pentru plecarea unui grup de copii;

liste cu grupurile de copii și cu persoanele care îi însoțesc în străinătate;

pașaportul de  cetățean al Ucrainei pentru călătoria în străinătate a unui copil sau certificatul de naștere al copilului;

aprobarea de către serviciul pentru copii a acordului reprezentanților fiecărui copil la plecarea acestuia;

cereri ale parintilor pentru plecarea copilului în strainatate, aprobate  de Serviciul pentru Copii.

Share Button