Cu toate că arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate este cea mai întâlnită practică în activităţile de igienizare a terenurilor, aceasta provoacă multe efecte negative solului, reprezentând totodată un pericol foarte mare prin posibilitatea propagării flăcărilor la construcții și sisteme din apropiere.

Un astfel de incendiu a avut loc sâmbătă după-amiază, când Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Someş” Satu Mare a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit pe un teren situat la ieșirea din localitatea Ardud, cu posibilitatea de propagare la o construcție învecinată. Cu toate că, atât pompierii voluntari din cadrul SVSU Ardud, cât și forțele profesioniste din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au ajuns în scurt timp la locul evenimentului, flăcările s-au extins la o anexă în care erau depozitate mai multe obiecte din lemn, plastic dar și 20 de baloți de paie. Acestea au ars în totalitate, iar acoperișul anexei pe o suprafață de aproximativ 30%. Cauza probabilă a producerii acestui incendiu a fost folosirea focului deschis în spații deschise.

Doar de la începutul acestei luni și până în prezent, forțele Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Someș” al județului Satu Mare au intervenit  pentru lichidarea și înlăturarea efectelor unor unor astfel de incendii în 13 cazuri, pe lângă acestea existând și situații în care au acționat Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență fără a mai fi nevoie de deplasarea pompierilor militari.

Facem și pe această cale, un apel pentru a determina renunțarea la igienizarea terenurilor prin incendiere și redăm în continuare câteva aspecte legale privind desfășurarea unor astfel de acțiuni.

Lucrările de ardere se vor face numai după obţinerea acceptului autorității competente de protecția mediului și cu informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență și după obținerea  Permisului de lucru cu focul de la primăria pe raza căreia se va efectua arderea. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens. Acesta se întocmeşte în două exemplare, unul se înmânează persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale

 • Condiţii meteorologice fără vânt;
 • Parcelarea miriştii în suprafeţe de maxim 10 ha, prin fâşii arate;
 • Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
 • Desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • Asigurarea până la finalizarea arderii cu personal de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 • Asigurarea pentru suprafeţe mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
 • Asigurarea, în cazul suprafeţelor mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 • Pe tenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • Condiţii meteorologice fără vânt;
 • Colectarea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în grămezi a căror ardere să poată fi controlată;
 • Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier / construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • Curăţarea de vegetaţie pe o suprafaţă de 5 m în jurul fiecărei grămezi;
 • Desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • Supravegherea permanentă a arderii;
 • Asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii.

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 2500 lei, conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte: 

 • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi;
 • amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

 „Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora” se sancţionează cu amendă de 2501 la 5000 lei, conform art. 44, pct III lit. a din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al Judeţului Satu Mare desfăşoară anual, împreună cu reprezentanţi ai autorităților publice locale (Instituția Prefectului, Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Satu Mare, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare), acţiuni de prevenire şi de control care urmăresc respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor.

 

 

 

 

Share Button