gradinita 3

A început procesul de înscriere a copiilor la creșele din municipiul Satu Mare. Părinții pot depune dosarul în perioada 14-18 mai, în intervalul orar 08.30-12.30, la sediul SPAS Satu Mare (Aleea Ilişeşti nr. 4).

Dosarul de înscriere al copiilor trebuie să cuprindă următoarele documente îndosariate: Cerere tip; Copia certificatului de naştere pentru copiii din familie; Copia actelor de identitate ale membrilor familiei de provenienţă a copilului; Adeverinţe de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali sau declaraţie pe proprie răspundere în cazul exercitării unor profesii liberale; Sentinţă de divorţ /copie certificat de deces (unde este cazul); Cererile tip de înscriere se pot ridica de la sediile creşelor sau se pot descărca în format electronic de pe site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare, www.satu-mare.ro.

La evaluarea dosarelor se va ține cont de următoarele criterii de selecție și evaluare: copilul face parte sau nu dintr-o familie monoparentală, locul de muncă al ambilor părinţi, numărul de înregistrare al dosarului.

Pentru ca dosarul să fie declarat eligibil copilul trebuie să aibă domiciliul în municipiul Satu Mare, dovedit cu actele de identitate sau în baza contractelor, în cazul închirierii unor locuinţe. De asemenea trebuie respectat criteriul de vârstă, respectiv peste 1 an pentru Creşele „Mica Sirenă” şi „Degețica” și peste 1,5 ani pentru restul creşelor. Evaluarea dosarelor se va face în perioada 23 mai- 6 iunie 2018, selecţia făcându-se pornind de la criteriile de evaluare. Rezultatele privind evaluarea dosarelor vor fi afişate la sediile creşelor după data de 12 iunie 2018.

Pe această cale, vă reamintim datele de contact și sediile creșelor din municipiul Satu Mare:

•Creşa „Ţara Minunilor” , Aleea Tisa nr. 8, tel. 0751205446, coordonator Kelemen Otilia -asistent medical principal
•Creşa „Punguţa cu doi bani”, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 15, tel. 0754070119, coordonator Mak Toth Timea – asistent medical principal
•Creşa „ Dumbrava Minunată”, Str. Ilişeşti nr. 4 , tel. 0754019809, coordonator Jakab Eva – asistent medical principal
•Creşa „ Harap Alb” , Bld. Lucian Blaga nr.19/a, tel. 0751205447 , coordonator Săvianu Claudia – asistent medical principal;
•Creşa „Albă ca Zăpada” , Aleea Târnavei nr. 18, tel. 0754070118, coordonator Dico Anuţa – referent educator ;
•Creşa „Mica Sirenă” , Str Botizului nr. 61-a, tel 0748109855, coordonator Rus Simona – asistent medical principal
•Creșa „Degețica” , Bld. Lucian Blaga nr. 121.

Pe de altă parte, aducem la cunoștința părinților că, pe întreg parcursul anului şcolar, în situaţia eliberării unor locuri la creşă, în funcţie de numărul de ordine al dosarului, părinţii vor fi contactaţi în vederea ocupării locurilor libere.

Share Button