În data de 15 mai începe perioada înscrierilor la creșele din municipiul Satu Mare. Copiii vor putea fi înscriși până pe 26 mai. Pentru anul şcolar 2017-2018, în creșele din municipiul Satu Mare există un număr de 169 de locuri disponibile.

Crese

Dosarul de înscriere al copiilor cuprinde următoarele documente: 1. Cerere tip 2. Copia certificatului de naştere pentru copiii din familie; 3. Copia actelor de identitate ale membrilor familiei de provenienţă a copilului; 4. Adeverinţe de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali, sau declaraţie pe proprie răspundere şi dovada înregistrării ca plătitor de impozit pe venit la Directia Finanţelor Publice, în cazul exercitării unor profesii liberale. 5. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi ( dacă este cazul) 6. Sentinţă de divorţ/copie certificat de deces (unde este cazul; Dosar de plastic.

Criteriile de evaluare a dosarelor sunt următoarele: 1. Familie monoparentală 2. Loc de muncă ambii părinţi 3. Numărul de înregistrare al dosarului.

Sediile creşelor din municipiu sunt următoarele:

-Creşa „Ţara Minunilor” , Aleea Tisa nr. 8, tel. 0751205446, Coordonator d-na Kelemen Otilia –asistent medical principal

-Creşa „Punguţa cu doi bani”, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 15, tel. 0754070119, Coordonator d-na Mak Toth Timea -asistent medical principal

-Creşa „ Dumbrava Minunată”, Str. Ilişeşti nr. 4 , tel. 0754019809, Coordonator d-na Jakab Eva – asistent medical principal

-Creşa „ Harap Alb” , Bld. Lucian Blaga nr.19/a, tel. 0751205447 , Coordonator d-na Săvianu Claudia – asistent medical principal;

-Creşa „Albă ca Zăpada” , Aleea Târnavei nr. 18, tel. 0754070118, Coordonator d-na Dico Anuţa – referent educator ;

-Creşa „Mica Sirenă” , Str Botizului nr. 61-a, tel 0748109855 Coordonator d-na Rus Simona – asistent medical principal

Evaluarea dosarelor se va face în perioada 5-16 iunie, selecţia făcându-se pornind de la criteriile de evaluare.

Rezultatele privind evaluarea dosarelor vor fi afişate la sediile creşelor după data de 19 iunie.

Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor sunt aşteptaţi zilnic în intervalul orar 08.30-12.30, în perioada amintită, la sediul SPAS Satu Mare, Aleea Ilişeşti nr. 4 pentru depunerea dosarelor.

Pe întreg parcursul anului şcolar, în situaţia eliberării unor locuri la creşă, în funcţie de numărul de ordine al dosarului, părinţii vor fi contactaţi în vederea ocupării locurilor libere.

În perioada 11-15 septembrie părinţii ale căror dosare au fost aprobate sunt aşteptaţi la sediile creşelor pentru completarea acestora cu următoarele documente:

1.Adeverinţă de la medicul de familie care să certifice că respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru a frecventa colectivitatea ; 2. Fişa de imunizări pentru copil;Aviz epidemiologic copil 3. Examen coproparazitologic şi exudat faringian pentru copil;

Share Button