Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu, are ca scop finanțarea achiziționării și instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante pentru gospodăriile situate la cel puțin 2 km față de rețeaua de distribuție a energiei, cu destinația de locuință a unei persoane fizice.

De curând, AFM a prelungit cu trei luni sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul acestui program, ea fiind acum 10 aprilie 2019 – 11 octombrie 2019.

Cuantumul finanțării nerambursabile acordat de AFM este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie. Finanțarea se acordă eșalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanțare și pe măsura implementării proiectului.

Beneficiarii programului sunt UAT-urile care se regăsesc în Lista gospodăriilor izolate la nivel de județ, publicată pe site-ul propriu al AFM.

În cadrul unei sesiuni de finanțare, solicitantul poate depune o singură cerere de finanțare pentru o parte, sau pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potențialilor beneficiari publicată pe site-ul AFM. Pentru fiecare gospodărie, se poate obține finanțare o singură dată.

              Consiliul Județean Satu Mare, a centralizat documentațiile depuse până la data de 10 iulie 2019 și le-a transmis la AFM. Acestea vizează următoarele UAT-uri:

  • Negrești Oaș, pentru un număr de 44 gospodării, în sumă totală de 1.100.000 lei
  • Turulung, pentru un număr de 52 gospodării, în sumă totală de 1.300.000 lei
  • Bixad, pentru un număr de 8 gospodării, în sumă totală de 200.000 lei
  • Orașu Nou, pentru un număr de 130 gospodării, în sumă totală de 3.250.000 lei

În momentul de față, sunt în curs de finalizare documentațiile pentru încă două UAT-uri: Ciumești (8 gospodării, în sumă totală de 200.000 lei) și Căuaș (2 gospodării, în suma totală de 50.000 lei). Consiliul Județean Satu Mare, va centraliza și va transmite în cursul săptămânii viitoare și aceste documentații la Administrația Fondului pentru Mediu.

Biroul de presă al Consiliului Județean Satu Mare

Share Button