Întâlnirea inter-departamentală privind documentarea persoanelor cu risc de apatridie a avut loc în Transcarpatia

În Transcarpatia, din inițiativa Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați în Ucraina și partenerului   de implementare UVKB ONU „Regiunea Karpaților  NEEKA», într-o  vizită  de două zile  au fost experți pe problemele  documentării  persoanelor fără cetățenie și a persoanelor cu risc de apatridie.

În primul rând, experții au vizitat localități de rezidență compactă a romilor în satul Barkasovo, raionul Mucacevo. Aici, direct la fața locului, experții au veriificat  existența documentelor  la fiecare  persoană  fără cetățenie, care a solicitat ajutor.

Prin urmare, discuția a continuat în cadrul celei de-a treia întâlniri inter-departamentale. Din Ucraina, la ședință au participat reprezentanta  Serviciului de  Stat  pentru Migrație, Kasyan Tatiana și  din Ministerul Justiției, reprezentanta Ombudsmanului, Aksana Filipishyna, șefii direcțiilor teritoriale ale serviciului de migrație, Departamentul de Justiție, centre de asistență socială pentru asistență juridică, reprezentanți ai comunității rome. Consilierul UVKB, Dmitri Pletchko a remarcat, că  programul pentru problema depășirii  apatridiei este implementat în decursul a 5 ani și are drept scopul de a eradica acest fenomen rușinos.

În Transcarpatia, romii sunt a cincea minoritate națională. Conform datelor neoficiale, peste 50.000 de romi trăiesc în pregiune, reprezentând o treime din populația rromă din Ucraina. Lipsa actelor de identitate (în unele cazuri la generații întregi) plasează  această categorie a  populației – romii-  în pericol de apatridie. De asemenea, romii fără acte sunt deosebit de vulnerabili  din cauza imposibilității de avea acces la serviciile  de bază, așa ca  locuințe, amplasarea în câmpul muncii, educație, protecție socială, prevăzute  pentru categoriile cu venituri mici. Reprezentantul Ombudsmanului , Aksana Filipishyna, a  menționat  eforturile  Serviciului  de Migrație întreprinse în vederea  asigurării cu acte de identitate a romilor. În ultimii 5 ani, în Transcarpatia Serviciul  de migrație  a favorizat obținerea de acte de identitate pentru  8, 5 mii  de romi, în timp de 4 luni ale acestui an – 899 de persoane. Cu toate acestea, în documentarea aceastei  categorii  sunt unele probleme – lipsa certificatelor de naștere, greșeli în actele înregistrării de stat, emise pe teritoriul Federației Ruse și a altor republici  foste sovietice, solicitarea  tardivă a  acestui  serviciu, analfabetismul  în masă a populației de etnie romă. În cadrul reuniunii, experții și specialiștii au analizat practica aplicării legii, au făcut schimb de experiență  în soluționarea problemelor  documentării. Conform rezultatelor lucrărilor reuniunii inter-departamentale   au fost elaborate  recomandări pentru autorități, în special, în ceea ce privește modificarea legislației pentru a depăși problemele de documentare a persoanelor cu risc de apatridie.

 

Share Button