itmÎn cursul lunii ianuarie 2017 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 213 controale , din care 105 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 108 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

Cu ocazia celor 105 controale în domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat în total 101 sancţiuni, din care 2 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 10.000 lei, şi s-au dispus de către inspectorii de muncă 127 de măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcări ale prevederilor Codului Muncii au fost sancționați 42 de angajatori cu avertisment.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidență a salariaților în formă electronică au fost aplicate 51 sancțiuni contravenționale din care 1 amendă  de 5.000 lei și 50 de avertismente.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 108/1999 republicată prinind înființarea și organizarea Inspecției Muncii,  respectiv pentru nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă a infomațiilor și documentelor solicitate, necesare efectuării controlului, au fost aplicate 6 sancțiuni, din care 5 avertismente și 1 amendă de 5.000 lei.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 145 de deficiențe. Au fost aplicate 145 sancțiuni contravenționale, din care 10 de amenzi și 135 avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate în luna ianuarie 2017 în domeniul SSM a fost de  000 lei. Au fost dispuse 145 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

Share Button