Odată cu începerea sezonului estival, în minivacanţa de 1 mai, jandarmii sătmăreni au fost alături de cetăţeni nu doar prin misiunile specifice, ci şi prin desfăşurarea unor acţiuni preventiv – informative, pe linia respectării normelor legale din  zonele de agrement şi a celor referitoare la activităţile de picnic.

Activităţile s-au desfăşurat în zona de agrement a oraşului Tăşnad şi în zona destinată activităţilor de picnic din municipiul Satu Mare.

Scopul principal al acţiunii a fost conştientizarea cetățenilor cu privire la importanța respectării unor norme proprii de siguranţă referitoare la protecţia bunurilor personale în cadrul Campaniei “La ştrand în siguranţă” şi acordarea unei atenţii deosebite protejării mediului înconjurător în cadrul campaniei “Un mediu mai curat”.

Cu această ocazie, jandarmii au împărţit pliante şi le au dat sătmărenilor câteva sfaturi şi recomandări:

 • Asiguraţi-vă bunurile proprii prin închiderea geamurilor şi portierelor autoturismelor;
 • Nu lăsaţi bunuri de valoare la vedere;
 • Nu duceţi în zonele de agrement bunuri de valoare;
 • Supravegheaţi copiii atunci când vă aflaţi în zone aglomerate;
 • Nu distrugeţi, modificaţi ori degradaţi panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile;
 • Aruncaţi deşeurile doar în locurile special amenajate;
 • Depuneţi selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;
 • Aprindeţi focul doar în locurile special amenajate şi supravegheaţi-l în permanenţă;
 • Respectaţi orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective;
 • Lăsaţi locul în care aţi desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;
 • Parcaţi autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
 • Nu folosiţi produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;
 • Nu spălaţi obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise;
 • Nu hrăniţi animalele sălbatice;
 • Nu îndepărtaţi, nu răniţi ori nu distrugeţi plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;
 • Nu postaţi semne sau mesaje;
 • Păstraţi liniştea şi nu deranjaţi comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;
 • Nu aruncaţi ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;
 • Respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
 • Nu desfăşuraţi activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic;
 • Folosiţi pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate.

 

 

Share Button