În acest sfârşit de săptămână, jandarmii sătmăreni au desfăşurat acţiuni preventiv – informative, pe linia respectării normelor legale cu privire la activităţile de picnic în zonele de agrement.

jandarmi2 (7) jandarmi3 (2)

Activităţile s-au desfăşurat în zona special amenajată din localitatea Mujdeni şi în zona de agrement a oraşului Tăşnad, şi a avut drept scop informarea cetăţenilor cu privire la obligaţiile persoanelor care desfăşoară activităţi de picnic.

Scopul principal al acţiunii a fost conştientizarea cetățenilor cu privire la importanța deosebită a protejării mediului înconjurător, dar și prevenirea incendiilor în zonele împădurite.

Cu această ocazie, jandarmii, au prezentat sătmărenilor, câteva dintre prevederile Legii 54 /2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic, au distribuit materiale informative şi au făcut o serie de recomadări:

-Nu distrugeţi, modificaţi ori degradaţi panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile;

-Aruncaţi deşeurile doar în locurile special amenajate;

-Depuneţi selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;

-Aprindeţi focul doar în locurile special amenajate şi supravegheaţi-l în permanenţă;

-Respectaţi orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective;

-Lăsaţi locul în care aţi desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat;

-Parcaţi autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;

-Nu folosiţi produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;

-Nu spălaţi obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic sau a zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei special amenajate pentru activităţile de picnic ori a zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise;

-Nu hrăniţi animalele sălbatice;

-Nu îndepărtaţi, nu răniţi ori nu distrugeţi plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;

-Nu postaţi semne sau mesaje;

-Păstraţi liniştea şi nu deranjaţi comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;

-Nu aruncaţi ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în cele special amenajate;

-Respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

-Nu desfăşuraţi activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru activităţile de picnic şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic;

-Folosiţi pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate.

 

Share Button