Numărul de salariați este în creștere cu 4.588 persoane față de sfârșitul anului 2017 (109.717 față de 105.129) în județul Maramureș. În luna iunie 2018, câștigul salarial mediu net a fost de 2.177 lei.

Distribuția salariaților pe sectoare de activitate evidențiază că cea mai mare pondere o dețin serviciile (51,8% din total), urmată de industrie și construcții (46,4%), agricultură, silvicultură și pescuit (1,8%).

Share Button