Ședința ordinară  a Consiliului municipal al orașului Uzhgorod și-a început activitatea.

Deputații au  susținut programul „Tineretul orașului  Ujgorod“, al cărui scop este crearea  condițiilor  favorabile pentru dezvoltarea și afirmarea tineretului din Ucraina, formarea conștiinței civice și național-patriotice, participarea deplină a tinerilor la actul de ctitorire a  societății civile.

Printre evenimentele importante se menționează organizarea  festivităților  de Ziua Tineretului, Ziua Apărătorului Patriei, Ziua Studenților, Ziua Constituției, Ziua Independenței Ucrainei,  Ziua Unității, etc, care vizează formarea conștiinței patriotice și a poziției civice  active a tinerilor orășeni, de asemenea Ziua Ocrotirii Sănătățiii, Ziua Combaterii  SIDA, diverse acțiuni, jocuri, concursuri, mese rotunde, dezbateri, ateliere de lucru (instruire), conferințe, forumuri, festivaluri, ateliere în aer liber.

De asemenea, orașul oferă o varietate de seminarii și training-uri în materie de educație non-formală  cu atragerea  funcționarilor  publici și reprezentanți ai organizațiilor de tineret. Programul prevede suport pentru tabere tematice, „Universitatea de vară“, acordarea de premii din partea  primarulului  orașului Ujgorod tinerilor talentați.

Programul a fost adoptat cu luarea în considerare a obiecțiunilor,  în special la compartimentul  organizarea concursului  inițiativelor înaintate de tineri.

Totodată, a fost aprobat Programul  asigurării logistice  a subunităților de  apărare teritorială pe perioada  2019-2020 de ani. Potrivit  hotărârii managerul   principal al fondurilor și executorul  va fi comitetul executiv al  Consiliului Local, în calitate de executor și administrator de fonduri – comisariatul  militar municipal. Informațiile despre  realizarea  Programului  va fi dat publicității de două ori  pe an pe  site-ul oficial al Consiliului municipal Ujgorod.

Share Button