Liceul Tehnologic din Repedea a lansat proiectul „Proiectarea inovativă a educației – fundația pentru dezvoltarea comunității”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Crasna Vișeului (comuna Bistra) și Școala nr 1 din Solotvino (Slatina)-Ucraina.                                                          

      Acest proiect urmăreşte crearea unui parteneriat educațional capabil să inoveze activitățile educaționale din școli, formând noi oportunități de dezvotare în comunitatea multi-etnică de-a lungul frontierei Româno-Ucrainiene, în decursul a18 luni.

     Valoarea totală a proiectului este de 323325.50 Euro (1565930.06 lei), cu finanțare ENI GRANT de 290992.95 Euro (1409337.05 lei), impărțită între cei trei parteneri astfel: Liceul Tehnologic Repedea – 149380.50 Euro(723479.63 lei), Școala Gimnazială Crasna-Vișeului – 82620.00 euro(400145.18 lei), Școala nr. 1 din Solotvino (Slatina) – 91325.00 euro.

     Finanțarea nerambursabilă în cuantum de 290992.95 Euro (1409337.05 lei) este realizată din Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (ENI Grant). Cod EMS ENI 2SOFT/1.1-165.                   

     Perioada de implementare a proiectului este 02 Aprilie 2020 – 02 Octombrie 2021.

      Cele 3 unități școlare au discutat despre problemele și provocările pe care le intâmpină în activitatea de zi cu zi, au identificat atât dificultăți similare cu care se confruntă, cât și multe interese comune. Astfel a fost inițiat acest parteneriat, pentru realizarea unei solidarități reale, pentru găsirea unor soluții potrivite absolvenților.

      Pe baza acestui proiect vor fi achiziționate aparate specializate și mobilier didactic, precum și echipamente IT și software educațional, în fiecare dintre cele 3 unități școlare, vor fi executate lucrări de reabilitare și modernizare in scolile din Crasna-Viseului si din Slatina (Solotvino)-Ucraina.

     Vor fi îmbunătățite abilitățile practice pentru 60 elevi si profesori, prin organizarea mai multor seminarii și ateliere de creație. 12 persoane din managementul școlar al zonei (școlile partenere și școlile din vecinătate) vor beneficia de traininguri specializate în managementul școlar, iar 10 persoane cu atribuții în consilierea școlară profesională (consilieri școlari și profesori) vor participa la cursuri interactive specifice.  

                Proiectul propune soluții pentru nevoile comune identificate, atât la nivel fizic, prin asigurarea condițiilor materile adecvate, la nivel de formare prin dezvoltarea ablităților practice și specifice pentru elevi si profesori, inclusiv orientare profesională și consiliere, cât și la nivel strategic, prin îmbunătățirea leadership-ului și a managementului educațional pentru a crea o viziune inovatoare asupra procesului învățământului.

                Implementarea acestui proiect va consolida cooperarea și va deschide noi uși pentru dezvoltarea comunitătii, crearea de parteneriate cu agenții economici, autoritățile școlare și autoritățile locale pentru o abordare adecvată a pieții muncii.       

                Programul Operațional comun România – Ucraina 2014 – 2020 este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și co-finanțat de statele participante în program.

Informațiile ne-au fost transmise de Managerul Proiectului,  Popovici Vasile.

Share Button