elevi-romi

Joi, 5 iulie, ora 10.00, va avea loc la Inspectoratul Școlar Județean, în sala multimedia, ședința publică de repartizare a candidaților absolvenți ai clasei a VIII-a, pe locurile speciale pentru romi din învățământul liceal și profesional.

În conformitate cu metodologiile de admitere în învățământul liceal și profesional, la nivelul județului Satu Mare, pentru candidații de etnie romă absolvenți ai clasei a VIII-a, sunt alocate în clasele a IX-a din anul școlar 2018-2019, câte două locuri suplimentare, peste numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare.

Din totalul de 194 locuri, 76 de locuri sunt în învățământul liceal filiera teoretică, 22 de locuri în învățământul liceal filiera vocațională, 48 de locuri în învățământul liceal filiera tehnologică și 48 de locuri în învățământul profesional.

Nu sunt alocate locuri speciale pentru candidații de etnie romă în clasele de învățământ profesional dual. Detalierea locurilor alocate, pe filiere și specializări / calificări profesionale este publicată pe pagina web a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare www.satmar.ro , în cadrul secțiunilor referitoare la admiterea în învățământul liceal și profesional.

Share Button