Maghiarii din Transcarpatia îi cer lui Poroșenko să nu semneze legea limbii

Un demers adresat  de către  șeful ONG -„Asociația culturii maghiare din Transcarpatia“și șeful  Uniunii Democrate Maghiare din Ucraina a fost  astăzi, 14 mai, dat publicității.

În demers  se spune, că  Legea adoptată de Rada Supremă  are însemne de lege discriminatorie  „care încalcă din temelie  drepturile omului cetățenilor Ucrainei, limitează în mod radical drepturile minorităților naționale din Ucraina.“

Vă propunem atenției dumneavoastră textul demersului:

Stimate  Petr Alekseievici!

Minoritatea  maghiară este indignată de faptul, că  Parlamentul a adoptat Legea Ucrainei „Cu privire la asigurarea funcționării limbii ucrainene drept  limbă de stat.“ Această lege prevede exclusiv obligatoriu utilizarea limbii oficiale  în aproape toate sferele  vieții sociale,  inclusiv în procesul de educație, mass-media, în activitățile economice, politice și culturale, și exclude utilizarea oricărei alte limbi în comunicarea publică. Legea nu numai că interzice  utilizarea limbilor minoritare în sfera publică, dar, de asemenea, prevede sancțiuni pentru cei care încalcă regulile lingvistice ceea ce intră  în contradicție cu Constituția Ucrainei, precum și prevederile numeroaselor angajamente internaționale asumate de guvernul ucrainean.

În opinia noastră, Legea adoptată de Rada Supremă a Ucrainei „Cu privire la asigurarea funcționării  limbii  ucrainene drept  limbă de stat“ este discriminatorie, ea   încalcă din temelie drepturile omului cetățenilor din Ucraina, limitează în mod radical drepturile minorităților naționale din Ucraina în folosirea liberă  a limbilor materne, continuă să sporească  tensiunea atât în politica  internă cât și în cea externă  a statului. Legea contravine, de asemenea, aspirațiilor  Ucrainei de integrare europeană și euro-atlantică.

De aceea vă adresăm Dumneavoastră  care sunteți  garantul  Constituției Ucrainei, rugămintea –  să nu semnați această lege.

Președintele l ONG „Societatea culturii maghiare a Transcarpatiei” V. Brenzovych.

Șeful Uniunii Democrate a Maghiarilor din Ucraina L. Zubanych.

Share Button