limbaMinisterul Educației și Științei a elaborat trei modele de utilizare a limbilor minoritare în procesul educațional, ținând cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Acest lucru a fost raportat de serviciul de presă al Ministerului Educației și Științei.

Potrivit Ministerului Educației, în legea învățământului secundar vor fi înregistrate  toate cele trei modele de studiere în școlile cu limbile minoritare pentru a reflecta necesitățile educaționale ale copiilor din diferite comunități etnice.

Primul model prevede predarea în limbile minoritare a tuturor obiectelor de la clasa1 până la clasele 11,12, împreună cu limba ucraineană pentru limbile vulnerabile. Acestea sunt limbile minorităților naționale care nu au propriul stat pentru dezvoltarea terminologiei, precum și a celor care nu trăiesc în mediul propriei limbi. De exemplu, pentru tătarii din Crimeea.

Al doilea model este destinat predării pentru comunitățile naționale a căror limbă aparține limbilor Uniunii Europene. În funcție de grupul de limbi și de mediul lingvistic, utilizarea acestui model poate avea două opțiuni.

Minoritățile, a căror limbă aparține grupului de limbă slavă, și care trăiesc în mediul lingvistic predominant ucrainean-de exemplu, polonezi, slovaci, bulgari, pot studia pe deplin în limba maternă la grădiniță și școala primară, în acealaș timp studiind limba ucraineană. De la clasele a 5-a vor fi introduse treptat obiecte cu studiere în limba ucraineană. Cota lor va crește și va fi extinsă proporțional până la clasele superioare.

Reprezentanții grupului care nu aparțin limbilor slave , în principal, vorbitorii de română și maghiară vor avea mai mult timp pentru a trece la studierea obiectelor în limba ucraineană, numărul de obiecte pentru aceștea va fi redus. La MES au explicat că este mult mai dificil pentru aceste minorități să studieze în limba ucraineană, deci au nevoie de mai mult timp de studiere pentru a atinge nivelul necesar de cunoaștere a limbii ucrainene pentru a studia și alte discipline în limba de stat.

Cel de-al treilea model se referă la minoritățile, a căror limbă aparține uneia din familia de limbi ucrainene, de asemenea, la cei care trăiesc în principal în mediul vorbitorilor de limba rusă. Acești elevi vor trece la studierea disciplinelor în limba ucraineană imediat după clasa 5-a. În același timp, în școli va continua predarea limbii ruse ca obiect.

După cum se știe, în 11 decembrie, Comisia de la Veneția a publicat  decizia cu privire la dispozițiile lingvistice ale Legii Ucrainei „Cu privire la educație”.

Share Button