noi_concedieri

În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligația să înștințeze agențiile pentru ocuparea forței de muncă cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere, în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea șomajului și prevenire a efectelor sociale nefavorabile.

Angajatorii sunt obligați să acorde preaviz conform Codului muncii sau ale contractului colectiv de muncă, persoanelor care vor fi disponibilizate.

În perioada preavizului, agenția de ocupare a forței de muncă, realizează servicii de preconcediere la care participă angajații care vor fi disponibilizați.

Serviciile de preconcediere constau în:

-Informare privind prevederile legale referitoare la protecția șomerilor și acordarea serviciilor de ocupare și de formare profesională;
-Plasarea pe locuri de muncă vacante existente pe plan local și instruirea în modalități de căutare a unui loc de muncă;
-Reorientare profesională în cadrul unității sau prin cursuri de formare;
-Sondarea opiniei salariaților și consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a șomajului.

 

Share Button