„Foaia de parcurs pentru gestionarea situațiilor de urgență din Slatina  și elaborarea  unor  soluții pentru un viitor sustenabil” – acestor teme a fost dedicată conferința internațională din 29 ianuarie, organizată în incinta unui complex hotelier  din preajma orașului Ujgorod.

La eveniment au participat reprezentanții conducerii  regiunii,  ai ministerelor, agențiilor, observatorilor OSCE, partenerii de peste hotare din cadrul proiectului  ImProDiReT și alții, pentru a elabora împreună propuneri  guvernului în scopul de a transforma actuala situație de urgență din Solotvino într-un potențial punct de prosperare  a localității.

Scenariul zero, adică afacerea autopropulsată cu afaceri spontane, extragerea sării pentru recreere, dezvoltarea turismului medical sau reluarea extracției de sare pe scară largă –acestea sunt  patru scenarii de soluționare a situației de urgență în Slatina ce au fost dezbătute  de participanții la conferință.

Ca urmare a implementării timp de doi ani a proiectului ImProDiReT, finanțat de 75% de UE, au fost propuse  soluții complexe  pe baza unui studiu al opiniilor tuturor părților interesate, inclusiv a  comunității din localitate. Acest lucru îi va permite Slatinei să soluționeze problema și să atingă treptat o  dezvoltare  socio-economică adecvată.

Reducerea riscurilor de urgență și dezvoltarea teritorială integrată pot fi realizate numai dacă toate etapele și acțiunile vor fi  coordonate, și se vor  baza pe eforturile  comune ale tuturor părților interesate.

Una  din aceste variante va  deveni  piatra de temelie a deciziilor  guvernamentale privind transformarea situației  de urgență din Slatina  într-un potențial punct de ameliorare și de progres și nu de coborâre  în derivă totală a acestei llocalități de la margine de țară și de ape, cândva prosper cu  o salină cunoscută în toată Europa, iar acum  aflată sub semnul riscului de a se prăbuși în neant. Și această conferință internațională va atrage atenția comunității europene, deoarece problema este comună, consecințele grave ce le au deversarea apelor sărate din  mina abandonată asupra mediului vor afecta toate teritoriile bazinului râului Tisa.

Share Button