memorandisti4În baza colaborării cu marele patriot şişeştean colonelul (r) Gavril Babiciu – preşedinte de onoare al Asociaţiei „Renaşterea Şişeşteană”, un grup de 9 sătmăreni s-a alăturat celor peste 40 de maramureşeni care au plecat în pelerinaj pe urmele memorandiştilor, la Viena, în zilele de 26-27 mai 2017.

Acţiunea a avut ca scop marcarea a 125 de ani de la prezenţa celor peste 300 de patrioţi ardeleni în capitala austriacă, pentru a preda împăratului Franz Joseph un memorand cuprinzând doleanţele românilor din Transilvania pentru a avea aceleaşi drepturi şi libertăţi ca celelalte naţiuni conlocuitoare.

memorandisti1

Cei 9 sătmăreni au fost: colonel (r) Voicu Şichet – redactor coordonator al revistei Eroii Neamului, împreună cu soţia acestuia Steluţa Șichet, dr. Viorel Câmpean cu soţia Mirela, profesorul Nicolae Pop de la Apa, secretarul filialei A.N.C.M.R.R. din M.I. – colonel (r) Vasile Silaghi cu soţia Florica, maior (r) Marcel Crişan şi, nu în ultimul rând, interpreta de muzică populară Angela Munteanu, care, alături de cunoscutul şi venerabilul rapsod popular Nicolae Sabău, au întreţinut atmosfera, din puctul de vedere al cântecului şi voii bune, pe parcursul deplasării.

Pe toată durata deplasării până la Viena, s-au rostit scurte alocuţiuni cu privire la tematica memorandului, dar şi la alte subiecte legate de istoria naţională, în special cea referitoare la Transilvania (Marea Unire, activitatea dr. Vasile Lucaciu – profesorul Nicolae Pop, eliberarea Ardealului ne nord şi ocuparea Budapestei de către Armata română în 1919 . colonel (r) Voicu Şichet, rolul Vienei în emanciparea culturală şi spirituală a românilor ardeleni – dr. Viorel Câmpean etc).

Întregul grup a fost primit de Excelenţa Sa Bogdan Mazuru, ambasadorul ţării noastre în Austria, de ministrul consilier Călin Ţânţăreanu şi de secretarul II al ambasadei, Adrian Adam.

În dicursul său, ambasadorului şi-a exprimat admiraţia pentru efortul depus de către toţi cei prezenţi, care au făcut deplasarea nu din ordinul cuiva, ca o sarcină de serviciu, ci pur şi simplu din patriotism şi respect pentru faptele şi jertfele înaintaşilor.

Din partea sătmărenilor, colonelul (r) Voicu Şichet i-a înmânat înaltului diplomat exemplare ale celor mai recente numere ale revistei Eroii Neamului şi cartea sa „Pe urme de eroi”, dar şi volumul „Campania de eliberare a Ardealului de nord şi ocuparea Budapestei”, scrisă de generalul Mărdărescu, precum şi o fotografie a Statuii Eroului Necunoscut care se doreşte a fi refăcută şi reamplasată la Satu Mare, cu un scurt istoric al acesteia.

De asemenea, Nicolae Pop i-a înmânat volunul „Gânduri şi flori” iar Angela Munteanu un CD cuprinzând cântece patriotice, interpretând la final un cântec dedicat românilor ce trăiesc printre străini.

A doua zi, primul obiectiv a fost biserica romano-catolică Sf. Ioan, construită de polonezi, situată pe zona colinară Kahlenberg a Vienei, pe al cărei perete exterior este amplasată o Placă comemorativă cu următorul text: „În memoria soldaţilor români care în anul 1683 la depresurarea Vienei au contribuit la salvarea oraşului”.

Aici s-a desfăşurat un scurt şi emoţionant ceremonial religios şi laic pentru pomenirea ostaşilor români căzuţi în acele lupte (munteni şi moldoveni care, deşi erau aliaţi ai turcilor, sub comanda domnitorului Ţării Româneşti, Şerban Cantacuzino, au sprijinit de fapt forţele de apărare, între care, cu siguranţă erau şi tineri ardeleni înrolaţi în armata habsburgică, contribuind decisiv la salvarea capitalei imperiale), dar şi a patrioţilor memorandişti, precum şi a tuturor eroilor români ce şi-au jertfit viaţa pentru libertatea şi demnitatea neamului românesc, fiind depusă, sub placă, o coroană de flori cu panglici tricolore.

De acolo, participanții la pelerinajs-au deplasat înspre centrul Vienei, la imobilul vechii primării, loc în care au fost încartiruiţi, dar şi blocaţi, am putea spune chiar sechestraţi, memorandiştii ardeleni, pentru a nu merge cu toţii la palatul imperial. Ulterior, din cei 10 membri admişi să meargă la palat, doar Ion Raţiu, preşedintele Partidului Naţional Român şi conducătorul delegaţiei, a fost lăsat să intre efectiv, însă nu a fost primit de împărat, aşa cum se spera, ci doar de către unul dintre consilierii acestuia, documentul nefiind nici măcar citit de către cei de la cancelaria imprială.

Cu această ocazie, Vasile Iuga de Sălişte, maramureşan de felul său, a oferit şi dânsul Diplome de participare unei bune părţi a grupului, printre aceştia aflându-se şi trei sătmăreni, respectiv redactorul coordonator col. (r) Voicu Şichet, dr. Viorel Câmpean şi profesorul Nicolae Pop.

S-a vizitat, apoi, Muzeul de Artă cu scopul de a vedea cea mai descoperire (obiecte, podoabe din aur) de pe teritoriul de astăzi al României, respectiv Tezaurul de la Sânicolau Mare, judeţul Timiş. Din păcate, delegația a văzut doar fotografiile acestuia, deoarece tezaurul se afla la Sofia, la o expoziţie internaţională.

Membrii delegaţiei s-au întors încântaţi de ceea ce au realizat, de ceea ce au vizitat, dar şi cu regretul că ţara noastră dispune de obiective comparabile, ca importanţă istorică şi turistică, însă nu ştim să le valorificăm la nivelul Austriei, Vienei, a Occidentului în general.

 

 

Share Button