Peste 140 de locuințe pentru locuitorii din Slatina, în Tereblea

Slatina

Pe șantierul de la Tereblea lucrează în prezent aproximativ 40 de muncitori, dar începând cu luna viitoare, numărul acestora va crește până  la 250 de persoane.  Pe parcursul lunilor ce urmează ei vor finaliza lucrările de reparații a blocurilor, școlii și grădiniţei de copii. Aici se vor așeza numeroase familii din localitatea Slatina (Solotvino), afectate de căderi de teren.

Joi, 8 august, vicepreședintele administratiei regionale de stat din Transcarpatia Igor Svişcio a fost într-o vizită de lucru în raionul Tiacev. Acesta a vizitat şantierele  obiectivelor  sociale și a examinat starea lucrărilor în localitatea Tereblea.

Aici se prevede construcția unui microraion pentru locuitorii din localitatea Slatina, care urmează să fie strămutați în satul Tereblea. Acțiunea durează  de câțiva ani, iar în prezent  se află în stadiul de finalizare.

Prioritate au lucrările la sursa de alimentare cu energie  electrică și construirea unei noi rețele  a apeductului  de la râul  Tereblea pentru branșarea masivă a microraionului  la sursa de apa potabila. În plus, pe teritoriul dat de stat locuitorilor va  trebui să se aducă mai mult de 6.000 de cubi de sol fertil care urmează să fie distribuit  pe teritoriul noului cartier.  Pentru soluționarea multiplelor probleme, aici lucrează un  grup impunător de profesioniști. Se prevede ca  lucrările  să fie finalizate până la începutul lunii octombrie.

Până în prezent autorităţile  raionale locale au finalizat parcelarea unei suprafețe de teren în vederea alocării unor locuri de casă pentru cetățenii afectați  de  catastrofa tehnogenă şi evacuarea lor din zona de pericol.

Se cunoaște faptul că la început a fost  ales  ca loc de construcţie a  microraionului teritoriul satului Apşa de Jos, aproximativ 100 ha, dar geologii au constatat că acolo sunt zăcăminte de gaze naturale şi au interzis  stabilirera şantierului. Astfel, a fost ales satul Tereblea din acelaşi raion.

Actualul șantier de construcţie cuprinde  116 apartamente, 8 case cu două etaje şi încă 17 case individuale. S-a avut în vedere ca  oamenii strămutaţi să dispună de  spaţiu de locuit  identic cu cel pe care l-au avut în Slatina. În afară de locuinţe s-a prevăzut construcţia unei şcoli medii,  pentru 330 de elevi, și o grădiniță pentru 140 de copii. Infrastructura  prevede   construcţia  de drumuri şi trotuare cu toate utilităţile subterane, de asemenea trei linii electrice de capacitate înaltă  a câte 10 kilovolti fiecare, ceea ce  va asigura pe deplin necesitățile. În fiecare locuinţă sunt  cazane electrice pentru încălzirea spaţiului de locuit, ceea ce este mai puţin costisitor decât încălzirea  cu gaze naturale.

În  Slatina  mai există la ora actuală, familii ce se opun cu vehemenţă proiectului şi refuză să renunţe la proprietăţile pe care le deţin, chiar dacă anul trecut localitatea a fost afectată de surparea unei galerii de sare din apropierea centrului Slatina.