Poliția Locală Satu Mare face angajări

ioan-precup-1

Poliția Locală Satu Mare organizează, în perioada 23-27 ianuarie 2017, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul instituției.

La Direcția Ordine Publică sunt vacante următoarele posturi:

– Polițist local I debutant 3 posturi
– Polițist local I asistent 2 posturi
– Polițist local III debutant 5 posturi
– Polițist local III asistent 1 post
– Polițist local III principal 1 post
– Polițist local III superior 2 posturi

Cerinţele postului sunt următoarele:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 (R,A) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
-studii superioare absolvite cu diploma de licenţă, pentru funcţia publică cu grad profesional debutant clasa I,
– studii superioare absolvite cu diploma de licenţă, 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice cu grad profesional asistent clasa I,
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, pentru funcţia publică cu grad profesional debutant clasa III.
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice cu grad profesional asistent clasa III,
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice cu grad profesional principal clasa III,
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice cu grad profesional superior clasa III,
-permis de conducere categoria B.

Probele de concurs se vor desfăşura astfel:

– în data de 23.01.2017 ora 12.00 proba fizică-eliminatorie constând în alergare rezistenţă, alergare viteză, săritura în lungime de pe loc (bărbaţi şi femei), flotări (bărbaţi), genuflexiuni (femei). Baremul este afişat la sediul instituţiei.
– în data de 25.01.2017 ora 9°° proba scrisă
– în data de 27.01.2017 ora 9°° proba interviu

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs,
Str. Petofi Sandor nr. 47, în perioada 23.12.2016 -13.01.2017 între orele 09.00 și 14.00.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu:

-Copia actului de identitate, copie permis de conducere categoria B
-Formularul de înscriere conform prevederilor legale
-C.V. model european
-Copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
-Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
-Cazierul judiciar
-Adeverință medicală
-Declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale sau legalizate notari.