Prima persoană prezentată azi la audienţele săptămânale organizate de prefect, deţine un teren de 3,45 ha pe traseul centurii de ocolire a municipiului Satu Mare, din care 11600 mp au fost expropriaţi.

Fiind vorba de o expropriere parţială şi de faptul că drumul  de centură şi bretelele de acces la acesta fragmentează terenul rămas în proprietate, acesta se consideră nedreptăţit şi ar dori exproprierea întregii suprafeţe, cu atât mai mult,  susţine că antreprenorul foloseşte o parte din teren pentru organizarea de şantier. Prefectul i-a propus acestuia reluarea discuţiilor în prezenţa conducerii Direcţiei Regionale Drumuri Poduri (DRDP) Cluj şi după clarificarea stadiului solicitării pe care petentul a depus-o anterior  la Primăria Municipiului Satu Mare.

O doamnă din Culciu Mare reclamă presiunea scăzută în reţeaua de apă potabilă, ceea ce îi creează un disconfort semnificativ. Prefectul va solicita informaţii de la operatorul regional de apă-canal Apaserv Satu Mare SA precum şi soluţii privind problema prezentată.

Deşi s-au făcut paşi importanţi în rezolvarea problemei privind un branşament electric la un imobil de locuit situat în Drăguşeni, pe traseul drumului naţional DN 1C, problemă prezentată prefectului acum câteva luni de zile, persoana a revenit în audienţă. Prefectul a dispus transmiterea către Primăria Turulung a unei noi solicitări de informaţii pentru comunicarea acestora  către petentă.

Ultima persoană prezentată azi are o problemă privind înmatricularea unui ATV achiziţionat din alt judeţ. Serviciul public comunitar de înmatriculări din Satu Mare a respins solicitarea acestuia deoarece nu poate face dovada deţinerii legale a bunului de către deţinătorul anterior. Prefectul i-a recomandat contactarea acestuia şi obţinerea documentului de proprietate, pentru completarea dosarului de înmatriculare.

Share Button