FlorisalAvând în vedere interesul suscitat de către Hotărârea Consiliului local al municipiului Satu Mare nr. 49/23.02.2017 pentru aprobarea perceperii taxei reglementate de OUG nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu, vă informăm că hotărârea anterior menționată a fost comunicată Instituției Prefectului Județul Satu Mare pentru exercitarea controlului de legalitate la data de 02.03.2017.

Pentru exercitarea controlului de legalitate au fost solicitate, pe cale administrativă, informații de la Consiliul local al municipiului Satu Mare, Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor din judeţul Satu Mare, Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Satu Mare.

După primirea răspunsurilor solicitate și analiza acestora, împreună cu documentația aferentă Hotărârii nr. 49/2017 se va finaliza controlul de legalitate. În consecinţă, vom reveni cu o informare a opiniei publice pe acest subiect.

 

Share Button