bacAzi, 1 iulie, s-a desfășurat prima probă scrisă a examenului de bacalaureat, proba E)a) la Limba și literatura română. Pentru susținerea probei s-au înscris 2559 de candidați, din care s-au prezentat 2434(95,12%). Elevii au avut de răspuns cerințelor din varianta extrasă cu numărul 7. Pentru prima dată la examenul de bacalaureat subiectele de la disciplina Limba și literatura româna  au fost diferite în funcție de profilul urmat de elevi. Elevii de la profilul real au avut la subiectul III de realizat un eseu în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text poetic aparținând lui Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga, iar cei de la profilul uman au avut de realizat un eseu în care să prezinte tema și viziunea despre lume dintr-un text poetic aparținând simbolismului. Elevii au apreciat că subiectele, în general, au fost accesibile. Subiectele I și II ale ambelor profiluri au fost asemănătoare din punct de vedere al cerințelor.

Așa cum a relatat purtătorul de cuvânt al ISJ Satu Mare, Mariana Brumboiu au  existat două cazuri speciale de natură medicală. Comisia Județeană de Bacalaureat a solicitat subiecte de rezervă pentru cei doi elevi de la centrul de examen Colegiul Național „Ioan Slavici”, respectiv centrul de examen Colegiul Tehnic „Elisa Zamfirescu”. La această probă nu au fost înregistrate eliminări sau alte incidente.

Marți, 2 iulie, examenul de Bacalaureat 2013 continuă cu proba E)b), proba la limba maternă și proba scrisă nonlingvistică studiată în limba franceză, pentru obținerea de către elevii Colegiului Național „Doamna Stanca”, care au frecventat secția bilingvă francofonă, a  menţiunii speciale  „secţie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat. Aceste lucrări se vor corecta în centrul zonal de evaluare de la Cluj Napoca.

Potrivit relatărilor Marianei Brumboiu, pentru obținerea mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat, elevii din secțiile bilingve francofone trebuie să susțină mai multe probe specifice: probă anticipată centrată pe Modulul de Învățământ Pluridisciplinar Bilingv, susținută la finalul clasei a XI-a, probă de evaluare a competențelor lingvistice în limba franceză, susținută la finalul clasei a XII-a  și proba scrisă la disciplina non lingvistică studiată în limba franceză, susținută la sfârșitul clasei a XII-a .

 

 

Share Button

By admin