_____________________________________________________

Comuna Bistra, CUI 369500, cu sediul in localitatea Bistra, nr. 314, județul Maramureș,  intenționează să inițieze o procedură de consultare a pieței, în conformitate cu prevederile art.139 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea achiziționării unui  utilaj excavare, utilaj deszăpezire si UTV pentru  intervenție in situații de urgenta, realizate în cadrul proiectului ,,Împreună pentru îmbunătățirea gestionării riscului de dezastru și răspuns mai rapid în comunitatea transfrontalieră RO-UA, proiect finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020(ENI Grant),Cod proiect: 2 SOFT/4.3/132.              

        Descriere: Se solicită oferte de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a unui număr de 3 mașini de intervenție după cum urmează:

  1. Budoexcavator, Cod cpv 43262000-7, nou, putere motor de minimum 101 CP/75KW la 2300rmp; 4×4;

Sistem hidraulic; 4 trepte de viteza înainte si 4 înapoi, sincronizate; Cabina certificate ROPS si FOPS, izolată fonic și antivibrații; sistem de monitorizare prin satelit; Braț de excavator telescopic încărcător frontal cu forța de rupere 6500 kg.

  • Vehicul utilitar 4X4, Cod cpv 34144700-05, nou, Autoutilitara Pick3-up cu cabina dublă, 4 uși-5 locuri;

capacitatea cilindrica , mimim 1890 cmc, motor diesel, Euro 6. Vehiculul trebuie sa fie prevăzut cu sărărița, plug de zăpadă cu si stem de fixare dedicate, cârlig de remorcare;

  • UTV, Cod cpv 34144213-4, nou, 4×4, chit de stingere incendii, cabină.

       Aspecte supuse consultării: Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii estimate a mașinilor de intervenție menționate mai sus, cu detalierea prețului estimat pe fiecare utilaj/echipament în parte.

Data publicării anunțului27 decembrie 2021
Data limita transmitere propuneri08 ianuarie   2022
Data limita consultare                                      10 ianuarie   2022

             Modalitate desfășurare: Orice persoana fizică autorizată sau persoană juridică interesată are posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii estimate de achiziție a mașinilor de intervenție pe adresa de email popovicivasile70@gmail.com sau primariabistra@gmail.com. Informații suplimentare se pot obține de la domnul Vasile POPOVICI, consultant proiect, Telefon: 0786 655176,  E-mail: popovicivasile70@gmail.com.

Share Button