tineri

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minim 16 ani, înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Satu Mare, în situația în care se angajează cu o normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (500 de lei).

Absolvenții cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj și se angajează în perioada de acordare a indemnizației, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru șomaj de o sumă egală cu îndemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, în condiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia.

Nu pot beneficia de aceste sume:

-Absolvenții care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
-Absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
-Absolvenții care la data solicitării dreptului urmează o formă de învățământ;
-Absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-I încadra în muncă;
-Absolvenții pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată.

Share Button