În perioada 25-31 octombrie 2022, profesori de la Școala Gimnazială ,,Aurel Haiduc” Trip au participat la cursurile de perfecționare în Valencia, Spania, în cadrul proiectului Erasmus Acțiune cheie1- EDUCAȚIE ȘCOLARĂ (SCH).

Doamnele profesoare Mărioara Brata,  Mihaela Carmen Chencian, Voichița Niculina Dragoș, Daniela Maria Nemeș și Emilia Sâncean au participat la programele de formare cu temele ,,Information and Communication technologies (ICT) for nowadays classes’’și ,,Non formal learning-the golden door for an innovative”.

Proiectul a avut în vedere dobândirea de experiențe de muncă într-un context european, dezvoltarea abilităților și competențelor digitale, sensibilizare culturală.

Competențele obținute în urma parcurgerii acestor programe de formare au ajutat cadrele didactice participante să utilizeze, în actul instructiv-educativ, strategii de predare-învățare-evaluare, să realizeze incluziunea socială, să trateze în mod egal elevii, să utilizeze competențele digitale în educație și să depășească bariera lingvistică, comunicând  într-o limbă de circulație internațională.

Furnizor acestor programe de formare a fost NEW HORIZONS MALTA.

Share Button