Deputații  Consiliului Regional, au prezintat ieri un proiect de decizie „Cu privire la punerea în aplicare a Programului de dezvoltare a educației, culturii, tradițiilor minorităților naționale în perioada 2016 – 2020“.

minoritati (5)

În document se vorbește despre cele mai importante sarcini care au fost realizate în 2016 și anume: satisfacerea necesităților educaționale, culturale și informaționale ale minorităților;  organizarea evenimentelor culturale menite să promoveze toleranța, respectul pentru istorie, limbă și tradiții ale tuturor naționalităților; asigurarea condițiilor pentru educație în limbile minoritare; dezvoltarea creației etniilor naționale din Transcarpatia.

Punerea în aplicare a obiectivelor și activităților programului contribuie la promovarea imaginii pozitive a regiunii, privind realizarea politicii de stat în domeniul relațiilor interminoritare, în scopul de a consolida atmosfera de armonie și toleranță între etnii. 

Programul este finanțat din bugetul regional. În cadrul acestui program în 2016 au fost cheltuite 505, 000 grivne.

 

Share Button