Procesul de selectare a proiectelor de grant în cadrul Programului Operațional Comun „România-Ucraina 2014-2020” este în curs de desfășurare.

Este vorba de concursul  de propuneri de proiecte de tipul HARD  (cu componente de infrastructură) pentru un sprijin financiar total de 19,1 milioane de euro și trei propuneri de proiect  tipul  SOFT (fără componenta de infrastructură sau o componentă a infrastructurii la mai  puțin de 1 milion de euro), valoarea totală fiind de 17 milioane de euro.

În perioada de timp util stabilită  Transcarpatia util a depus  la concurs trei propuneri de proiecte de tip HARD  în valoare de peste  8,2 milioane de euro și 19 de proiecte  de tip SOFT  în valoare de peste 7,6 milioane euro.

Domeniile tematice pentru  care au fost depuse propunerile de proiecte se referă la dezvoltarea transportului și a tehnologiilor de informare și comunicare, sprijinirea  dezvoltării sistemului de ocrotire a sănătății  și îmbunătățirea accesului la prestări servicii,  prevenirea și combaterea criminalității organizate, cooperarea instituțională în domeniul educației, conservarea și susținerea patrimoniului cultural și istoric, măsuri de prevenire a poluării mediului etc.

Dintre toate proiectele depuse pentru selectare, aproximativ un sfert din  proiectele  depuse de Ucraina au fost elaborate de  regiunea Transcarpatia. Și-au dat contribuția  la elaborarea proiectelor peste  60 de organizații de profil.

Elvira Chilaru

 

Share Button