colaborare (14)

În timpul sesiunii a XI-a a Consiliului Regional, deputații vor dezbate proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului între regiunea Transcarpatia și  Maramureș, România“.

Este vorba despre interesul ambelor părți și convingerea că dezvoltarea cooperării reciproce între cele două regiuni vor contribui la aprofundarea relațiilor bune și contactelor reciproce avantajoase, de asemenea, ținând seama de rezultatele acordurilor de cooperare anterioare, șefii Transcarpatiei și a Maramureșului au convenit asupra necesității de a pregăti acordul corespunzător.

Scopul acestui acord este de a colabora și dezvolta contacte reciproce între Consiliul Regional Transcarpatia și Consiliul județean Maramureș pe termen scurt și lung, activități în domenii precum economia, educație generală și profesională, cooperarea științifică și tehnologică, protecția mediului, cultural și a patrimoniului natural, turism, dezvoltarea satelor și orașelor, viața culturală, publică și sportivă; cooperarea dintre autoritățile și instituțiile agricole, atragerea asistenței tehnice internaționale.

“Semnarea și punerea în aplicare a acordului va permite ca în următorii ani să atragem fonduri pentru dezvoltarea socială a comunităților locale din regiune sub formă de asistență tehnică din fondurile europene regionale pentru proiecte în instituțiile de învățământ, sociale și culturale. În acest fel acordul va contribui la programul de dezvoltare economic și social al regiunii Transcarpatia în 2018 și anii următori, dezvoltarea în continuare a cooperării între comunitățile teritoriale din ambele regiuni Transcarpatia și Maramureș, creșterea nivelului educației, satisfacerea nevoilor populației, consolidarea prieteniei între popoarele din Ucraina și România” a menționat inițiatorul proiectului președintele CR Transcarpatia, Mihailo Rivis.

Deci, pentru dezvoltarea în continuare a cooperării transfrontaliere ca o componentă importantă a cooperării internaționale a regiunilor din Ucraina și punerea în aplicare a programelor de dezvoltare economică și socială a regiunii Transcarpatia în 2018, corpului de deputați ai consiliului regional Transcarpatia, li s-a solicitat  să aprobe proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare între regiunea Transcarpatia din Ucraina și Maramureș, România “, comunică serviciul de presă al Consiliului Regional Transcarpatia.

 

Share Button