În cadrul sesiunii de astăzi a  consiliului orășenesc Ujgorod   a fost  adoptat,  de corpul de deputați, proiectul revizuit al strategiei  de dezvoltare a „Ujgorod – 2030“.

Documentul a fost elaborat de către specialiștii Institutului Național pentru Studii Strategice și un grup de experți   pe baza informațiilor statistice și sociologice, studiilor  științifice, cu luarea în considerare  a rezultatelor ședințelor  grupurilor de lucru concentrate  pe strategii de dezvoltare,  comentarii publice.

Strategia conține o analiză a situației actuale, potențialul și perspectivele de dezvoltare a sectoarelor economiei municipale și a sferelor sociale și culturale, precum și datele de oportunități politice, economice, tehnologice și sociale și provocări, punctele forte și punctele slabe ale capitalului  uman, de resurse  și social, de care  dispune comunitatea, modalitățile  de utilizare eficientă în perioada  până în anul 2030.

Întreprinderilor, instituțiilor  și organizațiilor  cu  diverse  forme  de proprietate, organizațiilor  publice li se recomandă să se ghideze  de documentul în cauză  la elaborarea  planurilor  în activitatea  ce o vor desfășura.

Elvira Chilaru

Share Button