Este vorba de Legea privind amendamentele la Legea Ucrainei „Cu privire la regimul juridic al legii marțiale” privind funcționarea autogestiunii locale în timpul legii marțiale (Registrul. № 7269).

După cum s-a menționat, scopul legii este de a reglementa particularitățile exercitării puterilor organelor locale de putere în timpul legii marțiale și de a simplifica procedura de luare a deciziilor de personal cu privire la pozițiile în administrațiile locale, pozițiile șefilor servicilor comunale  în timpul legii marțiale, scrie Consiliul orățenesc Mucacevo.

Astfel, în timpul decretării legii marțiale, șeful comunității teritoriale, din sat, orășel, oraș  unde nu  se desfășoară ostilități și nu se ia o hotărâre de înființare a unei administrații militare în localitate  are dreptul, cu informare obligatorie a șefului Administrației Militare corespunzătoare  să adopte o serie de decizii importante.

În cazul formării administrației militare în localitate atribuțiile consiliului satului, localității sau orașului, organelor executive în timpul războiului și la 30 de zile după încetarea  sau stoparea luptelor atribuțiile  sunt exercitate de această administrație militară, iar atribuțiile primarului sunt exercitate de şeful administraţiei militare.

O persoană care depune acte  pentru un post în organele locale de autoguvernare, funcția de șef al unei companii de utilități, instituție, organizație, în timpul legii marțiale  nu depune declarație, un document care să ateste cunoașterea limbii de stat și această persoană nu este supusă la verificare specială în conformitate cu Legile Ucrainei „Despre prevenirea corupției” și „Despre epurarea puterii”.

Share Button