copii1 (6) copii2 (5) copii3

În perioada 3-14 iulie au avut loc două serii de tabere organizate de Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare. Taberele fac parte din proiectul intitulat „Aria protejată e și a mea! – parteneriat pentru conservarea valorilor naturale din Ariile Protejate Râul Tur” derulat de Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare în parteneriat cu Fundația Green Stream – Val Verde.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Spații Verzi Componenta Arii Naturale Protejate al Fundației pentru Parteneriat și MOL România.

„Scopul general al proiectului este creșterea unei generații, care să fie parteneră în conservarea valorilor naturale ale ariilor naturale protejate administrate de Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare. Prin proiect dorim asigurarea cunoștințelor de bază elevilor din comunitățile locale țintă privind valorile naturale ale Ariilor Protejate Râul Tur și construirea unei relații de perspectivă cu membrii tinerei generații, prin implicarea lor în activități concrete de cunoaștere și conservare a valorilor naturale din ariile protejate în cadrul unor tabere de tip Junior Ranger. În cadrul proiectului au fost organizate două serii de tabere care se ocupă cu probleme ecologice. Elevii au avut posibilitatea de a învăţa despre natură şi de a conştientiza importanţa protecţiei naturii chiar în mijlocul acesteia”, a declarat Márk-Nagy János, președintele Societăţii Carpatine Ardelene – Satu Mare.

Pentru o informare cât mai profundă, fiecare tabără a inclus zile tematice.

Prima zi a reprezentat, ziua acomodării, în cadrul căreia copiii au avut posibilitatea de a se cunoaşte unul pe celălalt, de a cunoaşte localităţile ariei protejate, dar și un joc logic de realizare a unei țări virtuale cu valori naturale, așezări umane și desemnarea de arii protejate.

A doua zi a fost dedicată zilei păsărilor: în cadrul activităţilor pe teren – o excursie ciclistă de aproximativ 30 km – copiii au învăţat despre viaţa păsărilor, pe care le-au putut chiar observa la heleşteele din Bercu Nou.

A treia zi a fost ziua mamiferelor şi amfibienilor, când copiii au căutat urme de vidre lângă râul Tur, la brațele moarte ale Turului au făcut cunoştinţă cu speciile de broaşte din zonă. A patra zi, tot cu bicicleta, s-a parcurs poteca tematică Bubo din zona Turulung – Turulung-Vii: Dealul Mic, habitatele de pajiște și de mlaștină. Plimbând în pădurea Weiss, participanții au făcut cunoștință cu speciile de arbori autohtoni ai zonei de câmpie.

În ultima zi a avut loc un concurs pe echipe, în cadrul căreia elevii au valorificat cunoştinţele acumulate în cursul săptămânii.

Taberele s-au încheiat cu success, spun organizatorii. Elevii a reușit să obțină cunoșințe utile pentru dezvoltarea unui comportament responsabil față de mediu. Sperăm ca acestă inițiativă să continue și după încheierea proiectului.

 

Share Button