Răspunsul Inspectorului Școlar General la acuzațiile aduse de primarul Kereskenyi Gabor

Inspectorul Școlar General, Anișoara Boitor, a reacționat la acuzațiile considerate nefondate, aduse de primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor. Printre altele, Anișoara Boitor a precizat că au beneficiat de continuitate pe funcție 38 de directori și au fost doar 2 numiri noi, pentru două instituții de învățământ, din considerente obiective.

Redăm integral comunicatul transmis presei.

PUNCT DE VEDERE

AL INSPECTORULUI ȘCOLAR GENERAL

în ceea ce privește acuzațiile din spațiul public privind implicarea factorului politic în numirea directorilor din instituțiile de învățământ preuniversitar din Satu Mare

Având în vedere faptul că în spațiul public s-au erijat diverse voci ale aparatului administrativ local sătmărean care acuză inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare în privința unor posibile ingerințe politice în ceea ce privește numirea unor directori din instituțiile de învățământ preuniversitar din Satu Mare, vă facem cunoscute următoarele aspecte:

1. La nivelul municipiului Satu Mare, au expirat contractele de management ale directorilor care au promovat concursul în 2017, dar și detașarea în interesul învățământului pentru toți directorii numiți în ianuarie 2021. În aceste condiții, au beneficiat de continuitate pe funcție 38 de directori și au fost 2 numiri noi, pentru două instituții de învățământ, din considerente obiective.

2. În conformitate cu art. 27 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din 30.05.2017, aprobată prin OMEN 3969/2017, directorii sunt numiți prin decizia inspectorului școlar general, însă cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanei solicitate.

3.Toți directorii sunt numiți, prin detașare în interesul învățământului, pentru o perioadă determinată, și anume până la finalul anului școlar în curs sau până la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director, iar inspectorul școlar general  își rezervă dreptul de a dispune încetarea acestor detașări în afara datelor prevăzute mai sus.

Prin urmare, acuzațiile invocate în spațiul public sunt total nefondate, toate deciziile inspectorului școlar general  respectă întocmai legislația în vigoare, iar criteriile care stau la baza acestor  numiri au în vedere performanța managerială, etica și deontologia profesională, dar și continuitatea unor proiecte de anvergură la nivelul acestor instituții.

Inspector Școlar General,

Prof. Anișoara Boitor

Share Button

Lasă un răspuns