Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, comunică o rată a șomajului la sfârșitul lunii august, de 2,66%, care se menține la nivelul lunii iulie.

Numărul total de șomeri înregistrați la AJOFM Satu Mare la data de 31.08.2018 este de 3913 de persoane din care femei 1692.

Numărul șomerilor în plată este de 439 persoane din care femei 258.

După nivelul de instruire avem:

– învățământ primar și fără studii 2288 de persoane din care femei 988;
– învățământ gimnazial 1005 persoane din care femei 400;
– învățământ profesional/arte și meserii 217 persoane din care femei 71;
– învățământ liceal 295 persoane din care femei 164;
– învățământ postliceal 10 persoane din care femei 8;
– învățământ universitar 98 persoane din care femei 61.

Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire se constată că șomerii cu nivel de instruire primar și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele agenției (58%).

Share Button