Acțiunea are drept  scop conservarea și reproducerea speciilor aborigene de pești – păstrăvul de pârâu.

Inspectorii Inspecției Ecologice de Stat din Regiunea Transcarpatia, împreună cu reprezentanți ai Agenției de Stat pentru Recuperarea Terenurilor și Managementul Pescuitului, Patrulele pentru Protecția Peștelui și autoritățile locale au luat parte la măsuri de reproducere artificială a resurselor biologice acvatice în rezervoarele piscicole din regiune.

În timpul îmbogățirii râului Rika, 8.600 de exemplare de alevin de păstrăv au fost întroduse  în limitele administrative ale comunității teritoriale rurale Gorinciv, iar pârâul Ilmen din satul Bilyn, raionul  Rahiv, a fost alimentat cu 1.400 de păstrăvi în acest an.

 Relocarea a fost efectuată pe cheltuiala fondurilor de compensare ale companiilor energetice care implementează proiecte de energie verde în regiunea Transcarpatia.

Share Button