Acest lucru a fost anunțat de Volodymyr Chubirko, președintele Radei regionale în cadrul unei întâlniri cu șefii consiliilor regionale pe tema „Rolul consiliilor regionale în procesul de integrare europeană a Ucrainei”, organizată de Comisia pentru construcția statului, autonomie locală, dezvoltare regională și urbană a Radei Supreme prin videoconferință. Evenimentul a avut ca scop pregătirea nivelului regional de autoguvernare pentru aderarea deplină la UE și activitatea în noile realități administrative.

La reuniune s-a subliniat:  consiliile regionale joacă un rol-cheie în procesul de integrare europeană. Pentru a îmbunătăți procesele de comunicare, comisia competentă a pregătit un proiect de lege „Cu privire la modificarea anumitor legi din Ucraina privind ameliorarea participării autonomiei locale la cooperarea interteritorială și transfrontalieră”. Volodymyr Chubirko a vorbit despre rezultatele pozitive ale cooperării datorită unui instrument eficient – Asociația Europeană de Cooperare Teritorială TISA, constituită împreună cu Ungaria, membră a UE și  inițiativele de creare a unei asociații similare cu regiunile slovace. De asemenea, el a pus accentul pe cooperarea serviciilor publice ale consiliului regional cu partenerii străini în cadrul proiectelor transfrontaliere.Volodymyr Chubirko a subliniat că, în special, datorită unei astfel de cooperări, la Ujgorod  va fi construit un centru de reabilitare pentru militari. În acest scop, 5 regiuni partenere din Cehia vor oferi 2 milioane de euro. Transcarpatia  va deveni  o platformă pentru a împărtăși cele mai bune practici și a ajuta alte regiuni să se dezvolte în domeniul cooperării transfrontaliere. Comitetul relevant al Radei Supreme a Ucrainei va contribui la asigurarea faptului că toate regiunile din Ucraina vor avea posibilitatea de a se alătura programelor de cooperare interregională în Europa începând cu 1 ianuarie 2024, indiferent dacă se învecinează direct cu țările UE.

Share Button

Lasă un răspuns