În perioada 09-12.05.2022  Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” Satu Mare a organizat o reuniune de proiect virtuală în cadrul proiectului Erasmus + „Inclusivity and Media”.

Proiectul se derulează în perioada 2019-2022 și este centrat în jurul temei „Inclusivitate și media” (I-AM) și rolul pe care îl joacă mass-media în modul în care este privită diversitatea, precum și în felul acesta media poate fi folosită ca un instrument puternic pentru a promova acceptarea, toleranța și egalitatea pentru toți, înțelegerea cauzelor și efectelor excluderii și prejudecăților în societatea noastră. Printre obiectivele proiectului amintim: investigarea rolului pe care îl joacă mass-media în promovarea și/sau dăunarea incluziunii, recunoașterea importanței incluziunii sociale, generarea de soluții creative prin diferite forme de comunicare, dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor și adaptabilitate, dobândirea competențelor sociale, civice și interculturale, promovarea drepturilor democratice și fundamentale, cetățenia activă, dezvoltarea abilităților de leadership.  Școlile partenere sunt din Marea Britanie, Italia, Germania și Spania. 

La această mobilitate virtuală elevii au participat în breakout rooms la ateliere de lucru cu tema „Social inclusivity and Media”, au lucrat în grupuri internaționale realizând postere pe tema inclusivității sociale în general și a refugiaților în mod special, dat fiind situația actuală din Europa. Elevii a pregătit prezentări despre incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, a copiilor proveniți din medii dezavantajate sau din familii monoparentale, precum și despre incluziunea persoanelor în vârstă. Oaspeții au urmărit și prezentări despre activitățile „Asociației Stea”, precum și a centrului „Casa Tatiana”. Organizatorii au pregătit pentru oaspeți și tururi virtuale ale școlii, orașului, regiunii Maramureș și a României.

Ultima întâlnire de proiect va avea loc în Londra, Marea Britanie în luna iunie 2022.

Informațiile ne-au fost transmise de coordonatorul de proiect, prof. Moise Rodica.

Share Button