Marți, 25 iulie 2017, au fost publicate rezultatele finale – după soluţionarea contestaţiilor – la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017.

isj39

Astfel, din cei 317 candidaţi care au fost notaţi, un număr de 47 au depus contestaţii în termenul prevăzut de calendar. În urma reevaluării, la 2 lucrări nu s-a modificat nota, la 32 lucrări a fost mărită nota, iar la 13 lucrări s-a micşorat nota. Menţionăm că la 4 lucrări notate iniţial cu note mai mici decât 5 li s-a mărit nota la peste 5, iar la 6 lucrări evaluate iniţial cu note sub 7 li s-a mărit nota la peste 7. Situaţia finală, pe tranşe de note, la nivelul judeţului Satu Mare se prezintă astfel:

  • 68 candidaţi cu note mai mici decât 5;
  • 101 candidaţi cu note mai mari decât 5 şi mai mici decât 7;
  • 148 candidaţi cu note mai mari decât 7;

Borbei Simona a obținut nota 10 la disciplina de examen Educație fizică.

Procentul final de promovabilitate (note mai mari decât 5) la nivelul judeţului Satu Mare este de 78,55%.

În județul Satu Mare sunt publicate pentru concurs 1397 posturi didactice/catedre. Dintre acestea, 946 sunt catedre incomplete (fracțiuni de normă), iar 451 sunt posturi didactice/catedre complete. Dintre posturile complete, 373 sunt publicate pentru angajare pe perioadă determinată (netitularizabile) și 78 sunt publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile).

 

 

ISJ Satu Mare

Share Button