S-au împărțit tabletele pentru elevii din medii defavorizate

În actualul context al activităților educative în mediul online, Ministerul Educației și Cercetării continuă programul de acordare a dispozitivelor electronice în conformitate cu Ordinul nr. 4738 din 20 iulie 2020, privind aprobarea necesarului de tablete electronice cu conexiune la internet, precum și a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziționate prin programul national „Școala de acasă”, respectiv a procedurii operaționale PO-C-11 a IȘJ Satu Mare, cu scopul de a facilita accesul la educație pentru elevii din mediile defavorizate, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Județului Satu Mare i-au fost atribuite 5930 de astfel de dispozitive electronice.

Astfel, în data de 10 decembrie 2020, doamna inspector școlar general,                               prof. Anișoara Boitor, din dorința de a veni cât mai grabnic în ajutorul școlilor care au elevi ce nu dețin dispozitive electronice, s-a implicat personal în distribuirea tabletelor școlare necesare desfășurării optime a procesului instructiv-educativ. Astfel, domnia sa a împărțit tabeletele sosite de la Ministerul Educației și Cercetării la școlile care au solicitat acest lucru, în urma unei analize de nevoi realizate în momentul premergător intrării unităților de învățământ în scenariu roșu. Tabletele sunt repartizate unităților de învățământ conform unor criterii clare stabilite de guvernul român. Astfel, prin intermediul şcolilor, tabletele vor fi distribuite beneficiarilor în baza unor contracte de comodat.

În acest sens, Inspectoratul Școlar Judeţean Satu Mare a trimis autorităţilor centrale necesarul la nivel de judeţ, iar tablete sunt împărţite conform solicitărilor. Tabletele vor fi ale școlilor, iar fiecare unitate va încheia, cu părinții sau cu elevii majori, după caz, câte un contract de comodat pentru darea în folosință gratuită a acestor dispozitive. Contractul de comodat se încheie pe durata unui an școlar, cu posibilitatea prelungirii până la finalizarea studiilor în școala respectivă. De asemenea, dacă elevul se mută la altă școală, predă dispozitivul. Contractul de comodat va specifica foarte clar care sunt drepturile și obligațiile părților, durata de folosire etc.

IȘJ Satu Mare

Share Button